جشنواره بین المللی اروند در کنار دکتر شفیعی

همایش ارائه مقالات و اختراعات دبیرستان دکتر محمدشفیعی - 19 اسفند 1395

همایش ارائه مقالات و اختراعات دبستان دکتر محمدشفیعی - 17 دیماه 1395

همایش ارائه مقالات و اختراعات دبستان دکتر محمدشفیعی - 17 اسفند 1394

رتبه های برتر کنکور 96-1395

همایش ارائه مقالات و اختراعات دبیرستان دکتر محمدشفیعی - 21 اردیبهشت 1395

مراسم تقدیر از دانش آموزان قبول شده در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

رتبه های برتر کنکور 95-1394

دبیرستان دکتر محمدشفیعی متوسطه اول و دوم